Olme- ja tööstuslik reovesi

Miks on kasulikud Dutrioni tooted olme- ja reovee puhastuses ?


Reovetes sisalduvad patogeensed mikroorganismid, mis tekitavad selliseid haigusi nagu koolera, düsenteeria, kõhutüüfus, paratüüfus A ja B, salmonelloos, viiruslik A- ja E-hepatiit jms. Mikroorganismide tekitatavad haigused on erineva raskusastmega ning võivad mõnel juhul põhjustada inimeste tervisele väga raskeid tagajärgi. Inimtervise seisukohast on vee desinfitseerimine kahtlemata üks olulisemaid etappe reovee töötlemisprotsessis. Saksa standardite järgi jaotatakse veed ohtlikkusastme järgi viide klassi:

1) vesi ei sisalda toksilisi, tervisele kahjulikke ning veele kõrvalmaitseid ja -lõhnu andvaid aineid;
2) veel on kõrvalmaitse, lõhn ja toon;
3) vesi sisaldab vähesel määral kahjulikke aineid;
4) vesi sisaldab mürgiseid või väga mürgiseid, kantserogeenseid või radioaktiivseid aineid;
5) vesi sisaldab nakkushaiguste tekitajaid.

Nüüdisaegsed veepuhastusjaamad puhastavad vee nii mehaanilisest ja keemilisest saastatusest kui ka patogeensest mikrofloorast. Kuid isegi kõige tõhusamad puhastusseadmed ei taga reovee täielikku desinfitseerimist ilma spetsiaalsete desinfitseerimisvahendite kasutamiseta.

Kloordioksiidi eelised olme- ja reovete puhastamisprotsessis:


Stabiliseeritud kloordioksiidil põhinevad tooted DUTRION® ja AQQUON® on tugevad oksüdeerivad reagendid. Kloordioksiidi valikuline keemiline aktiivsus muudab selle tõhusaks vahendiks paljude tööstusharude reovete puhastamisel, kus kloor ja muud oksüdeerivad vahendid teevad palju kahju ning on ebaefektiivsed. Peamised kloordioksiidi kasutusviisid antud valdkonnas on:

• reovee desinfitseerimine enne vee äravoolu või ringlusse edastamist;
• anaeroobsetes tingimustes tekkinud lõhnade eemaldamine;
• muda settimise kiirendamine aktiivse muda setteprotsessi käigus;
• nitritite, amiinide, merkaptaanide jpm eemaldamine.

Annustamine


Kasutatavaid annuseid saab muuta vastavalt reovee parameetritele ja saastatuse tasemele. Kloordioksiidi mõjul toimub enamiku reovett värvivate ainete oksüdeerumine. Vee värvuse intensiivsuse muutmiseks 10 kraadi võrra kulub AQQUON®-i keskmiselt 2,8–3,0 mg/l; keemilise hapnikutarbe vähendamiseks 1 mg võrra läheb aga tarvis 1,7 mg/l AQQUON®-i. Vee pH muutus vahemikus 2,5–11,5 ei mõjuta praktiliselt üldse oksüdatsiooniprotsessi tõhusust. Enamiku munitsipaalsete ja muude reoveepuhastussüsteemide jaoks piisab 5 mg/l suurusest jääkkontsentratsioonist selleks, et tagada rahuldav desinfitseerimistulemus. Sulfiidide lõhna kontrollimiseks pH vahemikus 5–9 läheb tarvis vähemalt 5,2 mg/l kloordioksiidi, et oksüdeerida 1 mg/l sulfiide (mõõdetuna sulfiidiooni alusel). Fenooli lagundamiseks pH väärtuse 8 juures oksüdeerib 1,5 mg/l kloordioksiid 1 mg/l suuruse koguse fenooli, kui pH tõuseb üle 10, siis läheb samasuguse fenooli koguse oksüdeerimiseks vaja 3,3 mg/l kloordioksiidi.