Jahutusvee ja seadmete töötlemine

Miks on Dutrion’i vaja kasutada energeetikaettevõtetes ?


Jahutussüsteem moodustab iga elektri- ja soojusenergiaettevõtte ning tuumaelektrijaama tehnoloogiliste protsesside lahutamatu osa. Jahutussüsteemi töö efektiivsusest sõltub suuresti põhi- ja abiseadmete töö usaldusväärsus; tehnohoolduse kulu – ja ka toodangu omahind – mõjutab omakorda soojus- või elektrienergia hinda.Seeneeostest ja bakteritest moodustunud biokile tekitab energeetikaettevõtetele tuntavat majanduslikku kahju.

Ringlusvee jahutamisel jahutusseadmetes on probleemiks vee saastumine väliskeskkonna mõjul (tolm, taimeeosed, õhus leiduvad mikroorganismid), aga ka soojusvahetussüsteemides endis moodustuvate orgaaniliste või mitteorgaaniliste hõljuvosakeste ja rooste tõttu. Kõrgel temperatuuril veekeskkonnas kiiresti arenevate mikroorganismide tõttu moodustub sisemiste soojusvahetite pindadele biokile (lima tootvate mikroobide kiht). Probleemiks on aga see, et klooripõhised reagendid (kloor, hüpokloriid) ei eemalda biokilet ning isegi ei kaitse veetorustikku biokile tekkimise eest.

Dutrion toode Aqquon kasutamise eelised energeetikaettevõtetes:


  • Vahendi AQQUON kasutamine aitab märgatavalt vähendada kulusid, kuna seadmete remonti tuleb teha harvemini.
  • Vahend tapab täielikult kõik vees olevad mikroorganismid, bakterid, viirused, ainuraksed, seened, vetikad, hallituse, eosed, tsüstid, tõukude munad ja setted.
  • Eemaldab tõhusalt biokile ja lima.
  • Puudub vajadus investeerida kallitesse seadmetesse (vaja läheb lihtsat doseerimispumpa, plastmahutit ja ClO2 andurit);