Joogivesi ja kaevud

Dutrion kloordioksiidi tablettide toimeprotsess


Kihiseva tableti vette sattumisel tekib kloordioksiidi gaasi vesilahus. Peale gaasi desinfitseerimistoimet alles jääb vaid puhas, desinfitseeritud vesi või pind. Teadmiseks: 1. kasutatavad Dutrion ClO2 lahuste kontsentratsioonid on nii madalad, et on ohutud inimestele, kuid samas hävitavad patogeene. 2. Kloordioksiidi ei maksa segi ajada klooriga. Kloori toimeaine on kloor, kuid kloordioksiidi toimeaine on vast tekkinud atomaarne hapnik O2, mille oksüdeerimise vastu ei saa ükski patogeen. Erinevalt kloorist, Dutrion kloordioksiidist ei jää peale lagunemist kantserogeenseid ega kahjulikke aineid.

Miks on kloriiddioksiidi vajalik kasutada joogivees ?


Joogivees on kloordioksiid desinfitseerimise eesmärgil kasutusel olnud juba ligi 100 aastat, aga tema kasutamine oli piiratud ohtliku ja keerulise tootmise tõttu. Meie pakume uuendusliku, ohutu ja mugava kloordioksiidi genereerimist kasutuskohas. USA-s, Kanadas ja Euroopas näitab kloordioksiidi kasutamine tõusutrendi: Itaalias kasutab juba üle 30% omavalitsusi joogivee desinfitseerimiseks just kloordioksiidi, Saksamaal on see näitaja veidi üle 10%, Hollandis aga ulatub selliste munitsipaalveevärkide hulk 15%-ni.

Kloordioksiidi peetakse kõige uuenduslikumaks ja ohutumaks vee ja kaevude desinfitseerimise vahendiks. Kloordioksiidi patogeenne hävitav toime avaldub juba väikeste kontsentratsioonide juures. Hävitusmehhanism töötab selliselt, et viirustel, bakteritel ja eostel ei ole mahti isegi „immuunsust” välja töötada. Ehkki nimetuses „kloordioksiid” esineb sõna kloor, ei ole tegemist kloorile sarnaneva vahendiga.
Dutrioni kiiresti lahustuvad desinfitseerivad tabletid tunnistati rahvusvahelise ohutussertifikaadi NSF/ANSI 60 vääriliseks, EPA ja OMRI mis annab tunnistust vahendi ökoloogilisest puhtusest ja ohutusest.

Dutrioni kasutatakse kaevu profülaktiliseks desinfitseerimiseks


Kaevuvee desinfitseerimiseks on vaja välja arvutada kaevus oleva vee hulk (veepinna pindala korrutada veesamba kõrgusega ning valage kaevu kloordioksiidi lahuse arvestusega, et 2 m3 kohta lisage 1 liiter kontsentraati (üks 20-grammine tablett /liitri kohta). Seda võiks teha 1 kord kuus või vajadusel. Vett võib tarbida tavalises korras.
 

Kaevu šokkdesinfitseerimine:

Lisage kaevu Dutrion kloordioksiidi tablettid arvestusega, et iga 1 m3 vee kohta – 3-5 tablette (20-grammilist) sõltub saastumisest. Oodake 24 tundi, seejärel pumbake vesi kaevust välja. Väljapumbatud vett võib vajadusel säilitada anumates edaspidiseks kastmisvajaduseks või lindude ja loomade jootmiseks.