Dutrion tirgus apskats


Hlora dioksīdu uzskata par vienu no visdrošākajiem un visefektīvākajiem mūsdienās izmantotajiem biocīdiem un dezinfekcijas līdzekļiem. Tādēļ to plaši pielieto lielākās un mazākās ražotnēs un citos uzņēmumos, kur nepieciešams iedarbīgs, bet videi draudzīgs biocīds. Hlora dioksīds ir piemērots gan augstas, gan zemas cietības ūdenim un neveido ķīmiskas reakcijas ar lielāko daļu citu ūdens attīrīšanai lietoto ķimikāliju. Daudzas hlora dioksīda pielietošanas sfēras ir saņēmušas starptautisku apstiprinājumu. Zemāk minētas dažas populārākās jomas, kurās tiek veiksmīgi izmantots „Dutrion”:

Pielietošanas jomas

 • Dzeramā ūdens attīrīšana (Dutrion Tablet).
 • Dzeramā ūdens cauruļvadu un osmozes filtru uzturēšana kārtībā, piesārņojuma plēves likvidēšana un aizsardzība pret tās atjaunošanos.
 • Pārtikas ražotnes, alus un citu dzērienu darītavas – vairākas pielietojuma iespējas.
 • Gaļas, piena un zivju rūpniecība – 100% biodrošība; preču ilgderīguma paaugstināšanai.
 • Cūkkopībā, lopkopībā un putnkopībā – dzeramā ūdens pilnīga dezinficēšana un cauruļvadu atbrīvošana no bioplēves palīdz sasniegt labākus ražošanas rādītājus un ļauj ietaupīt izdevumus medikamentiem (Dutrion Tablet).
 • Cūkkopībā, lopkopībā un putnkopībā – žāvējoša un dezinficējoša piedeva pakaišiem (DutriDry).
 • Zivkopībā un akvakultūrā – tīrs ūdens nodrošina zivju veselību.
 • Ledus ražošanā.
 • Baseiniem, peldētavām un SPA kompleksiem – lielisks ūdens attīrīšanas līdzeklis bez specifiskas garšas, smaržas un kancerogēniem.
 • Dārzkopībā – apūdeņošanas trašu un savienotāju kopšanai, augu puves un citu slimību novēršanai.
 • Dezinfekcija pēc ražas novākšanas.
 • Ātri bojājošos produktu uzglabāšanā un piegādē (DutriGel,DutriRock).
 • Dzesēšanas torņu un ūdensapgādes sistēmu uzturēšanai kārtībā.
 • Augļu un dārzeņu noliktavās (DutriDry, DutriGel, DutriRock).
 • Bīstamo un smakas izdalošo atkritumu (vēmekļu, izkārnījumu un vīrusinfekciju avotu) apstrādei (DutriDry).
 • Transportlīdzekļu dezinfekcijai.
 • Virsmu dezinfekcijai.
 • Sērūdeņraža, fenola un citu nepatīkamu smaku novēršanai (DutriGel, DutriRock).
 • Veselības aprūpei – infekcijas slimību profilaksei mājokļos, skolās, bērnudārzos, slimnīcās un citās sabiedriskajās iestādēs un transportlīdzekļos (DutriRock).
 • Pārgājienos un ceļojumos, dabas katastrofu zonās utt., kur nepieciešams apstrādāt dzeramo ūdeni vai dezinficēt vidi.
 • Notekūdeņu attīrīšanā.
 • Ādu apstrādē.
 • Kokvilnas balināšanā.