Loģistika

Kā „Dutrion” produktus var pielietot loģistikas nozarē?


Transportlīdzekļiem kā patstāvīgiem objektiem ir sava ūdens piegādes un novades sistēma. Transportlīdzekļos pieejamā dzeramā ūdens kvalitāte ir viens no faktoriem, kas ietekmē pasažieru un loģistikā nodarbināto personu veselību. Šķidrā hlora lietošana ievērojami paaugstina reālu ekoloģisko un tehnoloģisko risku. Savukārt, krāna ūdens dezinfekcija ar ozonu un ultravioleto starojumu nav pilnvērtīga alternatīva hlorēšanai, jo šo metožu pēciedarbība nav ilglaicīga. Transporta jomā gan pārvietojamie objekti (piem., dažādas nozīmes kuģi, citi transportlīdzekļi), gan stacionārie objekti (piem., jūras un upju ostas, dzelzceļa stacijas, lidostas, lieli transportuzņēmumi) ūdens piegādes un novades sistēmu ziņā ir diezgan autonomas vienības. Tas atvieglo uz hlora dioksīda izmantošanu balstīto attīrīšanas sistēmu ieviešanu praksē, jo šī tehnoloģija ir universāla, tātad to var izmantot dažādiem mērķiem. Līdz ar to ievērojami samazinās nepieciešamo investīciju apmērs un ekspluatācijas izmaksas.

„Dutrion” hlora dioksīda galvenās priekšrocības:


Laika gaitā ir apstiprinājies pieņēmums, ka hlora dioksīds, salīdzinājumā ar citiem izplatītākajiem dezinfektantiem (ozonu, hloru, hloramīniem u. tml.), nodrošina labākus rezultātus, vērtējot pēc vairākiem kritērijiem – biocīdu iedarbīguma, vielas stabilitātes, ietekmes noturīguma.

 

  • „Dutrion” produkti ir īpaši efektīvi (oksidējošā iedarbība ir par 260% spēcīgāka nekā hloram, stabilitāte ir 10 reizes lielāka, hlora dioksīds nesairst).
  • Hlora dioksīds, atšķirībā no hlora, nereaģē ar amonjaku, amoniju un lielāko daļu organisko savienojumu.
  • Hlora dioksīds neveido hlororganiskos savienojumus, trihalometānus, halogēnetiķskābes (HAA) un citus organiskos un kancerogēnos savienojumus.
  • „Dutrion” produkti efektīvi noņem bioplēvi un likvidē gļotas, aizsargā pret to atjaunošanos dzērienu ražotnēs un rūpnieciskās ūdensapgādes sistēmās.
  • Vieglie un nekaitīgie pulverveida līdzekļi ir vienkārši lietojami, ērti uzglabājami un transportējami.
  • „Dutrion” produktiem ir ilgs derīguma termiņš (aizvērtā iepakojumā – 5 gadi).