Sadzīves un rūpnieciskie notekūdeņi

Kādēļ „Dutrion” ražojumi ir noderīgi sadzīves un rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanā?


Notekūdeņi satur patogēnos mikroorganismus, kas izraisa tādas slimības kā holēra, dizentērija, vēdertīfs, paratīfi A un B, salmoneloze, A un E vīrushepatīts u. tml. Mikroorganismu izraisītajām slimībām var būt atšķirīga smaguma pakāpe un ietekme uz cilvēka veselību. Dažos gadījumos sekas var būt sevišķi nopietnas, pat letālas. Lai aizsargātu cilvēku veselību, ūdens dezinficēšana katrā ziņā ir viens no svarīgākajiem posmiem notekūdeņu apstrādes procesā. Saskaņā ar Vācijā noteiktajiem standartiem, ūdenim var būt piecas bīstamības pakāpes:

 

  1. ūdens nesatur toksiskas vielas, kas būtu bīstamas veselībai un piešķirtu ūdenim piegaršu vai piesmaku;
  2. ūdenim ir piegarša, piesmaka un nokrāsa;
  3. ūdens satur nelielu daudzumu kaitīgo vielu;
  4. ūdens satur indīgas, sevišķi indīgas, kancerogēnas vai radioaktīvas vielas;
  5. ūdens satur infekcijas slimību izraisītājus.

Mūsdienīgās ūdens attīrīšanas stacijās ūdens tiek atbrīvots gan no mehāniskajiem piemaisījumiem, gan no ķīmiskā piesārņojuma, gan arī no patogēnās mikrofloras. Tomēr pat visefektīvākās attīrīšanas iekārtas negarantē notekūdeņu pilnīgu dezinfekciju, ja netiek pielietoti speciālie dezinfektanti.

Hlora dioksīda izmantošanas priekšrocības sadzīves un notekūdeņu attīrīšanā:


Produkti DUTRION® un AQQUON® , kas ražoti uz stabilizētā hlora dioksīda bāzes, ir oksidējoši spēcīgas iedarbības reaģenti. Hlora dioksīds, pateicoties tā selektīvajai ķīmiskajai aktivitātei, ir īpaši iedarbīgs notekūdeņu attīrīšanas līdzeklis, ko pielieto daudzās nozarēs, turpretī hlors un citi agrāk izmantotie oksidējošie līdzekļi mūsdienās ir atzīti par kaitīgiem un mazefektīviem. Hlora dioksīda galvenās pielietošanas jomas:

 

  • notekūdeņu dezinficēšana pirms to nokļūšanas novadsistēmā vai cirkulācijas iekārtās;
  • anaerobajos apstākļos radušos smaku likvidēšana;
  • dūņu nogulsnēšanās procesa paātrināšana;
  • attīrīšana no nitrītiem, aminīdiem, merkaptāniem u. c.

Dozēšana


Pielietojamās devas var mainīt atbilstoši notekūdeņu parametriem un piesārņojuma līmenim. Hlora dioksīda ietekmes rezultātā notiek lielākās daļas notekūdeņu krāsvielu oksidēšanās. Lai ūdens krāsas intensitāti mainītu par 10 grādiem, nepieciešams vidēji 2,8–3,0 mg/l līdzekļa AQQUON®, savukārt, lai skābekļa ķīmisko patēriņu samazinātu par 1 mg, nepieciešams 1,7 mg/l līdzekļa AQQUON®. Ūdens pH maiņa 2,5–11,5 intervālā praktiski nemaz neietekmē oksidēšanās procesa efektivitāti. Sadzīves un citu notekūdeņu attīrīšanas sistēmām parasti pietiek ar atlikuma koncentrāciju 5 mg/l, lai dezinfekcija garantētu apmierinošus rezultātus. Sulfīdu smakas kontrolēšanai pH intervālā 5–9 ir nepieciešams vismaz 5,2 mg/l hlora dioksīda, kas ļauj oksidēt 1 mg/l sulfīdu (sulfīdjona mērījumi). Ūdenī, kura pH līmenis ir 8, fenola sašķelšanās notiek tad, ja hlora dioksīda deva ir 1,5 mg/l un tas oksidē 1 mg/l lielu fenola devu. Ja ūdens pH līmenis ir augstāks nekā 10, tāda paša fenola daudzuma sašķelšanai nepieciešama oksidācija, kuru spēj izraisīt ne mazāka hlora dioksīda deva kā 3,3 mg/l.