Meat Agro OÜ & Duka Production Ltd.

„Meat Agro” OÜ ir „Dutrion” ražojumu vienīgais importētājs Baltijas valstīs. „Dutrion” – tie ir inovatīvi risinājumi, balstīti uz hlora dioksīda pielietošanu. Hlora dioksīds mūsdienu pasaulē ir atzīts par vienu no efektīvākajiem un drošākajiem ūdens attīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļiem. Aktīvo hlora dioksīdu izmanto dažādos tautsaimniecības sektoros, tai skaitā pārtikas un dzērienu rūpniecībā, notekūdeņu apstrādē, dārzniecībās, zvērkopības uzņēmumos, akvakultūras un veselības aprūpes jomā.

„Dutrion” produktu ražotājs ir uzņēmums „Duka Production Ltd.”, kura galvenie biroji atrodas Holandē un Kanādā, bet meitasuzņēmumi – ASV, Kanādā, Holandē, Indijā un Ķīnā. Uzņēmumam ir sadarbības partneri vairāk nekā desmit valstīs un produkti tiek pārdoti vairāk nekā 25 valstīs. „Duka Production Ltd.” veic lielus ieguldījumus pētniecības darbā, jaunu produktu izstrādē un ražošanas modernizācijā, kā arī piedāvā klientiem apmācību un tehnisko atbalstu – šādi uzņēmums palīdz saviem klientiem, sadarbības partneriem un „Dutrion” produktu izplatītājiem visā pasaulē nodrošināt labākus saimnieciskās darbības rezultātus dažādās biznesa jomās.